en-U دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ
سایت آموزشی اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ
همايش گراميداشت روز دانشجو
همايش پياده روي گراميداشت 12000 شهيد استان
دیدار روسای دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی با امام جمعه شاهین دژ
همايش گراميداشت هفته دفاع مقدس
رونمايي از کتاب "عرشيان خاکی" در كنگره ملي بزرگداشت 12000 شهيد استان آذربايجان غربي
برگزاري 31 امين اجلاس شوراي استان در واحد شاهين د‍
همایش مبارزه با مواد مخدر
مزین شدن نام سالن جلسات دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهین دژ به نام شهید محسن حججی
برگزاری مراسم معنوی اعتکاف
پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ

همایش داخلی آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه

همایش داخلی آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه

محورهای همایش:

- روانشناختی

- اجتماعی و فرهنگی

محورهای ویژه:

- طلاق.   - نزاع.   - بحران هویت.   - بدحجابی    - خودکشی.   -بیکاری.   - اعتیاد.  - ارتشاء.   - کلاهبرداری. 

زمان برگزاری: 94/09/25

زمان ارسال مقالات:  94/08/15

زمان اعلام نتایج: 94/09/10

ارسال فایل مقاله به دبیرخانه همایش :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

روش نگارش مقالات

 

1- مقاله باید روی كاغذ A4 با رعایت فاصله یك سانتی‌متر بین سطرها، حاشیه 5/2 سانتی متر از طرفین و 4 سانتی متر از بالا و 3 سانتی

متر از پایین صفحه نگاشته شده و تمام صفحات مقاله پشت سرهم شماره‌گذاری شود.

2- مقاله با نرم افزار 2007 Word MS- به صورت خلاصه  فارسی و انگلیسی یك ستونه  حداكثر در 15 صفحه تایپ و ارسال گردد. شکل‌ها و

جدول‌ها نیز به همین نرم افزار منتقل شود. متون فارسی با قلم B Lotus و فونت نازك 13 و متون انگلیسی با قلم


Times New Roman و فونت نازك 11، عنوان مقاله با فونت ضخیم 15، عنوان‌های اصلی (چكیده، مقدمه و...) با فونت ضخیم 14، زیر

عنوان‌ها با فونت ضخیم 13 و اسامی نویسندگان با فونت ضخیم 13 تایپ شود.  از به کار بردن کلمات غیر فارسی در متن خودداری شود.  

 

ترتیب بخش‌ها

بخش‌های مقاله به‌صورت زیر تنظیم شوند:

برگ مشخصات و متن مقاله شامل عنوان، چكیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری كلی، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و

چكیده انگلیسی. در ضمن نتایج و بحث ممكن است توام و یا به صورت جداگانه ارایه شوند.

1- برگ مشخصات مقاله

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت نویسندگان، درجه علمی، محل خدمت و آدرس پستی (پست الكترونیك) شماره تلفن ثابت و همراه

نگارنده اصلی كه مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد بايد روی یك صفحه جداگانه به فارسی و انگلیسی بدون شماره نوشته شود. در مورد

مقالاتی که بیش از یک نگارنده دارند، ترتیب اسامی و حقوق نگارندگان به عهده خود ایشان خواهد بود.

 

2- عنوان مقاله‌

باید كوتاه و جامع بوده و از 20 كلمه تجاوز نكند و دربالای صفحه اول آورده شود. ترجمه انگلیسی عنوان با حروف كوچك نیز باید درزیر

عنوان فارسی نوشته شود (در صفحه عنوان، چكیده و درمتن مقاله به هیچ وجه نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات مربوط به نویسندگان

آورده نشود).

3- چكیده

باید مختصر، گویا و جامع بوده و حتی الامكان از 250 كلمه تجاوز نكند و بعد از عنوان در همان صفحه قرار گیرد. چكیده در عین اختصار باید

محتوی مقاله باشد و برجسته‌ترین نتایج آن را بدون استفاده یا شكل و كلمات اختصاری تعریف نشده ارایه كند. واژ‌ه‌های كلیدی بین 3 تا 6

كلمه بلافاصله بعد از چكیده ذكر شود. واژگان كلیدی نباید تكراری از كلمات استفاده شده در عنوان بوده و به ترتيب الفبا تنظيم شده باشد.

درضمن چكیده انگلیسی (همراه با عنوان) به‌طور جداگانه و برگردان از چكیده فارسی در انتهای مقاله آورده شود.

4- مقدمه

شامل معرفی موضوع مورد بررسی، ضرورت انجام تحقیق و مرور منابع علمی و پژوهش‌های انجام شده قبلی در رابطه با موضوع مورد بررسی با

استناد به مدارك منتشر شده بوده و در پایان هدف از انجام تحقیق بیاید. در مقاله نام علمی به‌صورت ایتالیك نوشته شده و هنگامی كه نام

علمي برای اولین بار ذكر می‌گردد ضروری است نام توصیف كننده آن نیز آورده شود. درصورت تكرار نام جنس به اختصار نوشته شده و از

ذكر نام توصیف كننده خودداری شود. اوزان و مقادیر به صورت سیستم متریك بیان شود. موارد مورد استفاده در مقاله باید صرفاً از منابع اشاره

شده در فهرست منابع بوده و با شماره مشخص گردد. در مورد نام علف‌کش‌ها ضرورت دارد از نام عمومي آن استفاده شود و فقط در اولین بار

كه به نام آن اشاره می‌شود در داخل پرانتز نام تجاری آن آورده شود. در صورتي كه بازه‌اي از دو عدد موردنظر است به شكل .... تا .... بيان شود.

5- مواد و روش‌ها

باید گویا و شامل معرفی طرح آزمایشی و توضیح وسایل و مواد بكار رفته و شرح كامل روش‌های بررسی همراه با روش جمع‌آوری و پردازش

جمع‌آوری و پردازش و تحلیل داده‌ها می‌باشد ولی درعین حال نیازی به شرح كامل روش‌های اقتباس شده نبوده و فقط ذكر اصول و ماخذ

كافی است.

6- نتایج و بحث

این قسمت شامل نوشتار، جدول‌ها و شكل‌ها می‌باشد كه تجزیه و تحلیل شده و مورد ارزیابی و بحث قرار می‌گیرد. در این ارتباط نكات زیر باید

مورد توجه قرار گیرد:

مضمون جدول‌ها نباید در مقاله تكرار شود. هر جدول از شماره، عنوان، سر ستون و متن تشكیل می‌شود. عنوان جدول‌ها باید مختصر و گویا

باشد، به نحوی كه نیازی به مراجعه به متن مقاله نباشد و دربالای جدول آورده شود. عنوان و متن داخل جدول‌ها به زبان فارسی تایپ شود.

هرجدول با یك خط افقی از شماره و عنوان متمایز می‌شود. هم‌چنین سرستون با یك خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز

یك خط افقی ترسیم ‌شود. شكل‌ها، با كیفیت مناسب و به‌طور واضح، در صورت لزوم همراه با فایل مربوطه ارسال گردند. توضیح شكل‌ها، در

زیر آن‌ها آورده شود.

7- سپاسگزاری

می‌توان از اشخاص و افرادی كه در انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تامین بودجه، امكانات و لوازم كار نقش مهمی داشته‌اند، مختصر و

كوتاه سپاسگزاری کرد.

8- منابع مورد استفاده

ارجاع به منبع در متن مقاله پس از ذكر یك مطلب مهم صورت  گیرد. شماره منبع مورد نظر كه مطلب به آن ارجاع می‏شود در پایان جمله و در

داخل پرانتز  آورده شود. درصورت ذكر نام نویسندگان در متن منابعی كه یك یا دو نویسنده دارند هردو اسم و منابعی كه بیش از دو نویسنده

دارند ابتدا اسم نفر اول و پس از آن از واژه همكاران استفاده شود.

فهرست منابع بر اساس حروف الفبا، ابتدا برای منابع فارسی و سپس برای منابع انگلیسی به شرح نمونه‌های زیر تنظیم شود.

الف  مقاله

 نخ فروش، ع.، ع. كوچكی و ع. باقری. 1377. بررسی شاخص‌های مرفولوژیك و فیزیولوژیك مؤثر بر عملكرد و اجزای عملكرد در

ژنوتیپ‌های مختلف عدس. مجله علوم زراعی ایران، جلد 1، شماره 1: 20 تا 35.

2- Blackshaw, R.E. 1991. Hairy nightshade (Solanum sarrachoides) interference in dry beans (Phaseolus

vulgaris). Weed Sci. 39: 48 – 53.

3- Bolanas, J. and G.O. Edmeades. 1996. The importance of the anthesis–silking interval in breeding fot drought

tolerance in tropical maize. Field Crop Res. 48: 65 – 80.

4- Quattar, S., R.J. Jones and R.K. Crookstone. 1987. Effect of water deficit during grain filling on the pattern of

maize kernel growth and development. Crop Sci. 27:726–730.

ب - كتاب

مثال

1- حكمت شعار، ح. 1375. فیزیولوژی گیاهی در شرایط دشوار. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

2- Borror, D. J., D. M. De Long and C. A. Triplehorn. 1981.  An introduction to the study of insects.Saunders

College Publishing, 5thed. 827pp.

ج  پایان نامه

مثال

محمدی نیك پور، ع. 1374. بررسی اثر تاریخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزای عملكرد گلرنگ در منطقه مشهد. پایان نامه كارشناسی ارشد.

دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

د  منابع اینترنتی

مثال

Sarah, R. and G. Johnson. 2001. Influence of shatter cane interference of on corn yield and nitrogen uptake. http: //www. missouri. edu/.

درصورت رجوع به چندین مقاله از یك نویسنده، مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار تنظیم و درصورت رجوع به چند مقاله یك نویسنده و یا

نویسندگانی که در یك سال منتشر شده باشند از حروف a و b و... بعد از تاریخ انتشار چه در متن مقاله و چه در فهرست منابع از همدیگر

تفكیك شوند.

 

درصورتی‌كه مقاله و یا كتاب مورد استفاده فاقد نام نویسنده باشد با رعایت كلیه موارد فوق به جای نام نویسنده در منابع فارسی كلمه‌ی بی‌نام

و در منابع انگلیسی كلمه‌ی Anonymous ذكر گردد. اگر متنی فاقد تاریخ انتشار باشد عبارت «بدون تاریخ» در منابع فارسی و عبارت Not

dated در منابع انگلیسی پس از نام نویسندگان ذكر شود.

 

برگزاری دوره ICDL با تخفیف ویژه دانشجویی

علاقه‌مندان جهت ثبت نام در دوره های ویژه ICDL به امور پژوهشی واحد مراجعه نمایند.

 

سال ١٤٠٠؛ سال "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" گرامی باد.

  


سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد(ساها)